मति शब्द रूप

मति शब्द के रूप। इकारान्त स्त्रीलिंग शब्द एक॰ द्वि॰ बहु॰ प्रथमा मतिः मती मतयः द्वितीया मतिम् मती मतीः तृतीया मत्या मतिभ्याम् मतिभिः चतुर्थी मतये / मत्यै मतिभ्याम् मतिभ्यः पञ्चमी मतेः / मत्याः मतिभ्याम् मतिभ्यः षष्ठी मतेः / मत्याः मत्योः मतीनाम् सप्तमी मतौ / मत्याम् मत्योः मतिषु सम्बोधनम् मते मती मतयः मति शब्द रूप। संस्कृत सावधानी … Read more